lợi ích chức năng

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
lợi ích chức năng

Lợi ích chức năng, còn được gọi là lợi ích lý tính, là những lợi ích, giá trị mà các tính năng của sản phẩm mang lại cho khách hàng, người tiêu dùng. Lợi ích chức năng thường dễ nhận thấy hơn so với lợi ích cảm xúc hay còn gọi là lợi ích vô hình của sản phẩm.

Author - Super User
Lượt đọc - 245
Synonyms: functional benefit,lợi ích lý tính