lợi ích cảm xúc

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
lợi ích cảm xúc

Khác với lợi ích chức năng vốn là những lợi ích cơ bản của sản phẩm, lợi ích cảm xúc là loại lợi ích mà nhiều khách hàng tìm kiếm và chịu trả giá cao để có được. Chính vì là lợi ích vô hình nên lợi ích này khó tạo ra hơn.

Author - Super User
Lượt đọc - 211
Synonyms: lợi ích vô hình