Glossary of terms used on this site

Giải thích các thuật ngữ chuyên môn trên trang web marketingchienluoc.com.

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
Value

Giá trị trong marketing là những gì có ý nghĩa đối với khách hàng. Bất kể là cái gì hữu hình hay vô hình, miễn nó có ý nghĩa, có giá trị mà đối tượng khách hàng mục tiêu mong muốn và sẵn sàng trả giá để có được.

Author - Super User
Lượt đọc - 1149
Synonyms - giá trị,value
ví điện tử

ví điện tử là một ứng dụng (app) như những ứng dụng khác được niêm yết trên chợ ứng dụng (app store) của các nền tảng số (digital platform). Cái khác của ví điện tử là thay vì bán hàng hóa thì nó giúp người mua thanh toán các giao dịch mua bán của họ trên các ứng dụng mà nó có kết nối. Người mua chỉ việc kết nối ví điện tử với tài khoản ngân hàng của mình, và chuyển tiền vào ví (như bỏ tiền trong ví của mình) để sử dụng khi cần. Thay vì phải cầm tiền mặt theo khi shopping thì người sử dụng chỉ cần cầm theo chiếc smartphone là có thể thực hiện mọi giao dịch.

Author - Super User
Lượt đọc - 509
Synonyms - ewallet