truyền phát trực tiếp

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
truyền phát trực tiếp

truyền phát trực tiếp (live stream) là một phương thức truyền phát hình ảnh trực tiếp qua kênh internet. Truyền phát trực tiếp đã được thực hiện qua các kênh mass media (TV, Radio) từ rất lâu. Riêng đối với internet thì mãi đến gần đây, sau khi công nghệ truyền dữ liệu đã được cải tiến đáng kể, thì truyền phát trực tiếp bằng video qua internet mới trở nên phổ biến.

Author - Super User
Lượt đọc - 175
Synonyms: live stream