sơ đồ thị trường

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
sơ đồ thị trường

là sơ đồ thể hiện toàn bộ hoạt động của thị trường đối với một ngành hàng, một dòng, chủng loại sản phẩm. Sơ đồ thị trường có nhiều cấp. Cấp cao nhất có thể thể hiện từ gốc đến ngọn, từ nguyên liệu thô cho đến người dùng cuối. Sơ đồ thị trường là cơ sở đến phân tích và xây dựng chiến lược phân phối.

Author - Super User
Lượt đọc - 284
Synonyms: market map,bản đồ thị trường